Eeskiri Mustamäe Kultuurikeskus Kaja ruumide kasutajale

Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja ruumides aadressil E. Vilde tee 118 ja Ehitajate tee 82 on keelatud: • suitsetada, alkoholi ja narkootilisi aineid tarbida; • kasutada aparaate ja küünlaid, mis eritavad suitsu ja gaase; • visata prügikastidesse kergestisüttivaid aineid, kustutamata tuletikke või teisi kuumi ja hõõguvaid esemeid; • kasutada omavoliliselt elektrisoojendeid; • ruumidesse on keelatud tuua ja … Continued