Pühapäeviti kell 11.00-12.30 lastele 5-9 aastat maalimise tunnid Loovusprojekti kunstukoolis.

Tundides lapsed omandavad põhilisi kunstioskusi (käte asend,töö kunstiriistadega,kompositsiooni ülesehitamine),erinevaid kunstižanre (natüürmort,portree,maastik) ja katsetavad erinevate graafiliste materjalidega töötamist.

tundide eesmärk on lapse loomingulise potentsiaali avastamine,väikemotoorika ja kujutkusvõime arendamine.

Lisa info  https://m.facebook.com/loovusprojekt