Kajas on tagatud desovahendite olemasolu ning isikukaitsevahend igale üritusel osalejale.

Ürituse korraldaja on kohustatud järgima koroonaviirusega seoses kehtestatud riiklikke piiranguid ja tagab, et kõik osalejad kasutavad isikukaitsevahendeid.