Keskkond on meile Kajas väga südamelähedane teema. Peame kõik koos silmas pidama, et meie teod mõjutavad järgmistele põlvedele jäävat elukeskkonda. Kaja Kultuurikeskuse suund on liikuda üha rohelisema ja jätkusuutlikuma keskkonna poole, mistõttu anname igapäevaselt läbi erinevate tegevuste ka oma panuse selle jaoks.

Kultuurikeskus Kaja on teinud järgnevad sammud jätkusuutlikuma ühiskonna poole:

1. Linnamesindus Kaja katuseterrassil

Kaja Kultuurikeskuse neljanda korruse katuseterrassil asetsevad kolm mesitaru, kus lisaks mesiniku hoolsale pilgule jälgib putukate eluolu ka erinevad andurid. Nutitarude ja sealsete mesilaste toodangut kasutatakse kingituseks Mustamäe elanikele.

2. Prügi liigiti sorteerimine terves majas

Lisaks sellele, et oma maja töötajad hoolsalt sorteerivad prügi, suuname ka kõiki oma külastajaid seda tegema. Selleks on meil maja peal liigiti prügi kogumise kastid ja nende juures juhendid, kuidas sorteerida õigesti.

3. Komposter terrassil

Meie IV korruse terrassil asub komposter ning ühe osa biojäätmetest saame taaskasutada loodusliku mullana seal asuvates peenardes ja lillepottides.

4. Nutikas ja säästlik maja

Maja katusele on paigaldatud päikesepaneelid – seega toodame ise endale taastuvat energiat. Samas oleme ka energiasäästlikud – majas on isesüttivad ja –kustuvad tuled ning enda töös oleme ka võimalikult paberivabad.

5. Rohelise Kontori tunnistus

Meie maja on pälvinud Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonilt Rohelise Kontori tunnistuse. Rohelise kontori eesmärk on kontori tegevuse keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

6. Üritustel taaskasutatavate nõude kasutamine

Meie üritustel ei kasutata ühekordseid nõusid. Ka Kaja üritustel tegutsevad kohvikud kasutavad meie taaskasutatavaid nõusid, et tagada keskkonnasõbralikkus ja jäätmete vähendamine.

7. Keskkonnahoidlike ürituste juhend

Enda töös juhindume keskkonnahoidlike ürituste juhendist, mis loodi 2022. aastal Tallinn Euroopa roheline pealinn 2023 projekti raames.

8. Keskkonnasäästlikud puhastusvahendid

Maja puhastamiseks kasutatakse ainult keskkonnasäästlike puhastusvahendeid, mis vastavad Euroopa Liidu ökomärgise kriteeriumitele.