Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja ruumides aadressil E. Vilde tee 118 ja Ehitajate tee 82 on keelatud:
• suitsetada, alkoholi ja narkootilisi aineid tarbida;
• kasutada aparaate ja küünlaid, mis eritavad suitsu ja gaase;
• visata prügikastidesse kergestisüttivaid aineid, kustutamata tuletikke või teisi kuumi ja hõõguvaid esemeid;
• kasutada omavoliliselt elektrisoojendeid;
• ruumidesse on keelatud tuua ja kasutada kergestisüttivaid aineid ja põlevvedelikke;
• sulgeda või ummistada mööbli ja teiste esemetega väljapääse.
Hädaabi korral tuleb helistada häirekeskuse numbril 112 ja teavitada ka keskuse kontaktisikut numbril 5331 1081. Juhime tähelepanu, et hoone välisuksed on suletud ja häirekeskuse töötajatele tuleb tekitada uste avamine.
Tulekahju korral peab kasutaja veenduma enda ohutuses ja alustama evakuatsiooni: väljuma hoonest ja juhatama hoonest välja ka endaga seotud kolmandad osapooled.
Keskusel on õigus pildistada keskuse ruume ja nendest toimuvaid tegevusi ning kasutada salvestusmaterjale kõikvõimalikul moel. Keskusel on õigus pildistada ja filmida inimesi (andmesubjekte), kui teavitab sellest eelnevalt kohal viibijaid vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatule.