Oma emadelt ja isadelt (ning läbi nende ka nende vanematelt) saame me suure hulga andeid ja kingitusi. Paljuski tänu neile oleme me just need, kes me oleme. Paraku on suhetes vanematega peidus ka pingeid ja konflikte, ootusi ja pettumusi. Vähe on neid, kel poleks ühele või mõlemale oma vanematest etteheiteid.
Ideaalis loodame ja soovime kõik oma vanematega sooje, selgeid ja lähedasi suhteid. Sellele aitab kaasa oma vanemate parem mõistmine, nende austamine ja nendelt saadud tugevuste ja annete tänuga vastu võtmine. Lisaks on meil ka õigus ja võimalus loobuda sellest vaimse pärandi osast, mis meid ennast ja meie järglasi elus edasi ei aita.
Meie vaateid oma vanematele ning me suhteid nendega aitabki uurida järgmine sisemise tarkuse rännak „Meie emad ja isad“.
Vaatame küsimusi nagu:
– Millised asjaolud mõjutasid mu vanemaid saamaks just sellisteks nagu nad on?
– Mida head olen ma nii ema kui isa liinist kaasa saanud?
– Miks ja kuidas suhtuda oma esivanematesse austuse ja lugupidamisega?
– Kuidas mitte tahta, et vanemad muutuksid ja võtta nad vastu sellistena nagu nad on?
Mis on Müstika sisemise tarkuse rännak?
Müstika on teadvuse avardumine. Avardunud teadvuse ja suurema teadlikkuse seisundis tulevad esile intuitsioon, inspiratsioon ja sisemine tarkus. Need kolm omakorda võimaldavad saada paremini aru toimuvast, märgata peidus võimalusi ning luua uusi lahendusi.
Igaüks, kes ei rahuldu olemasolevaga ja kes päriselt igatseb kergemat, õnnelikumat ja enam rahuldust pakkuvat elu on silmitsi eri väljakutsete, probleemide ja küsimustega. Mis mu elus õieti toimub? Mida muuta? Millele keskenduda? Mida eelistada ja teha? Miks ja kuidas?
Juhendatud mõtluse protsessis aitab säärane rännak osalejal tema kõige tähtsamatele küsimustele oma sisemistest tarkusevaramutest häid ja kasulikke vastuseid leida. Rännakut toetab selleks hästi sobiv, alati uus, kohapeal loodud muusika.
Kuidas rännak käib?
Rännak ise meenutab lamamiskontserti, milliseid on Eestis juba mõnda aega korraldatud. Oleme suure osa ajast madratsi peal pikali, kohapeal on olemas madratsid ning silmaklapid. Kindla peale tasub endaga kaasa võtta padi, pleed ja veepudel. Samuti soovitame kaasa võtta pliiatsi ja paberi, et tekkivad olulised mõtted ja seosed kirja panna. Kõige paremini sobib mugav riietus.
Müstika rännakuid juhendab Peep Vain, musitseerivad Ahto Abner ja Raun Juurikas.
Lisainfo: www.peepvain.com