Alates 1987. aastast toimub kordamööda kõikides Balti riikides pärimuspidu Baltica. See on festival, mis väärtustab paikkondlikku pärimust – tantsu, laule, pillimängu, jutuvestmist, aga ka käsitööd ja toidukultuuri.
Tänavu toimub viiepäevane festival taas kodumail ning kannab nime „Pärimus tõmbab kaasa“. Traditsiooniliselt toimuvad enne suurt festivali üle-eestilised eelpeod, kus saavad kokku ja võimaluse vabas õhkkonnas üles astuda iga maakonna kohaliku pärimusega tegelevad rühmad, pillimehed, jutuvestjad. Tallinna ja Harjumaa Baltica eelpidu toimub 19. veebruaril kell 12 Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja. Muidugi on sündmusele oodatud ka publik!