Rahvusvaheline pärimuspidu 2023

Alates 1987. aastast toimub kordamööda kõikides Balti riikides pärimuspidu Baltica. See on festival, mis väärtustab paikkondlikku pärimust – tantsu, laule, pillimängu, jutuvestmist, aga ka käsitööd ja toidukultuuri. Tänavu toimub viiepäevane festival taas kodumail ning kannab nime „Pärimus tõmbab kaasa“. Traditsiooniliselt toimuvad enne suurt festivali üle-eestilised eelpeod, kus saavad kokku ja võimaluse vabas õhkkonnas üles astuda … Continued