Mustamäe Kultuurikeskus Kaja juhindub isikuandmete töötlemisel Tallinna linna kõikidest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus ja rahvastikuregistri seadus. Esitame tutvumiseks Tallinna linna andmekaitsetingimused

Seoses koroonaviiruse levikuga võib kultuurikeskus koguda alates 1.septembrist 2020 sündmuste külastajate kontaktelefoni numbreid või e-posti aadresse, mis võivad osutuda vajalikuks Terviseametile, kui on tuvastatud viiruskandja viibimine sündmustel. Isikuandmeid muul viisil ei kasutata. Keskus hoiab kogutud isikuandmed turvaliselt lukustatavas ruumis ning hävitab isikuandmed turvalsielt hiljemalt 2 kuud pärast andmete kogumise päeva.  Tutvu andmekaitsetingimustega