Mustamäe Kultuurikeskus Kaja juhindub isikuandmete töötlemisel Tallinna linna kõikidest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus ja rahvastikuregistri seadus. Esitame tutvumiseks Tallinna linna andmekaitsetingimused