Alates 09.septembrist 2024

HUVIKOOL  LOOVUSPROJEKT ootab 3- kuni 15-aastaseid  lapsi joonistama.

 

 

 

Huvikoolis LOOVUSPROJEKT õpetatakse lapsi joonistama sõbralikus ja loomingulises keskkonnas.

Esmaspäeviti tunnid toimuvad vene keeles 

kell  18.00-18.45 (4-7 a.)  

Teisipäeviti tunnid toimuvad vene keeles 

kell   17:00 – 17:45 –  loovustunnid lastele erivajadustega 

kell  18.00-18.45  (4-7 a.) – joonistamine

 

Laupäeviti  keelekümblus rühm (tunnid toimuvad eesti keeles 2 korda/kuus ja vene keeles 2 korda/kuus)

kell   10:00 – 10:45 (4-5 a.)

kell   11:00 -11:45 (6-7 a.) 

kell   12:00 – 13:30 (11-15a.) –  tunnid toimuvad vene keeles 

kell   13:45 – 14:30 (5-7a.) –  tunnid toimuvad vene keeles

 

Pühapäeviti  tunnid toimuvad vene keeles

kell   10:00 – 10:30 (3-4 a.)

kell   10:45 -11:45 (7-8 a.)

kell   12:00 – 13:30 (8-13 a.)

kell   13:45 – 14:30 (5-7a.)

 

Meie eesmärgiks on luua lastele võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Tundides lapsed omandavad põhilisi kunstioskusi (käte asend,töö kunsti riistadega,kompositsiooni ülesehitamine),erinevaid kunstižanre (natüürmort,portree,maastik) ning katsetavad erinevate graafiliste materjalidega töötamist.

Tutvuge meie huvikooli programmidega Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) EHIS: Avalik

NB! Lastevanematel võimalus saada tagasi tasutud õppemaksult  tulumaksu.

 

Registreerimiseks tundidesse palun täita registreerimisvorm https://forms.gle/gUH13qPTaLLXNGdW9

 

https://m.facebook.com/loovusprojekt

 

 

 

Художественная школа ” Loovus projekt ” учит детей рисовать в дружелюбной и творческой атмосфере. Наша цель – создать возможности для всестороннего развития личности детей и помочь им стать успешными членами общества. На занятиях дети усваивают основные художественные навыки (правильное положение рук, работу с художественными инструментами, композиционное строение), изучают различные жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, пейзаж) и экспериментируют с различными графическими материалами.

Понедельник:
18:00-18:45 (4-7 лет)

Вторник:
17:00 – 17:45 – творческие занятия для детей с особыми потребностями
18:00-18:45 (4-7 лет) – рисование

Суббота:
Группа с языковым погружением (занятия проходят на эстонском языке 2 раза в месяц и на русском языке 2 раза в месяц)
10:00 – 10:45 (4-5 лет)
11:00 – 11:45 (6-7 лет)
12:00 – 13:30 (11-15 лет) – занятия проходят на русском языке
13:45 – 14:30 (5-7 лет) – занятия проходят на русском языке

 

Воскресенье:
10:00 – 10:30 (3-4 года)
10:45 – 11:45 (7-8 лет)
12:00 – 13:30 (8-13 лет)
13:45 – 14:30 (5-7 лет)

Ознакомьтесь с программами нашей художественной школы на сайте Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)  EHIS: Avalik

Для регистрации на занятия заполните пожалуйста форму https://forms.gle/FV6nN4qc2yk4rR468

https://m.facebook.com/loovusprojekt
https://www.instagram.com/loovusprojekt