Klotside väljakutse programm tutvustab põhikooliealistele lastele teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika (STEM) põhialuseid. Koolis õpitud põhitehete integreerimisega intuitiivsesse aktiivõppe protsessi saavad lapsed parema arusaamise füüsika ja inseneri kontseptsioonide põhitõdedest. Kõik programmid on mängulises vormis kavandatud.

Alates 16.juulist 2023

Lastele  6 kuni  – 11 aastat.

Tunnid toimuvad pühapäeviti kell 10.15 – 11:30.Üks tund  kestab 75 min.

Kogu programmi kestus 36 nädalat.

Tunnid viivad läbi koolitatud instruktorid E2 Noored insenerid peakontoris.

E2 Noorte inseneride programmid on edukalt välja kujunenud üle 60 riigis, sealhulgas Saksamaal, Suurbritannias, USA-s ja Austraalias.

Tunnustatud Euroopa Liidu ja Harvardi haridusinstituudi poolt.

 

Meie programmi kaudu saab teie laps:

 • Arusaamise rohkem kui 36 inseneri- ja füüsikakontseptsioonist
 • Iseseisva õppimiskogemuse
 • Peen- ja suurliigutuste oskused
 • Võime analüüsida inseneriprotsesse
 • Laiendada teadmisi füüsikaseadustest ja erinevatest loodusnähtustest
 • Parandada ruumilist taju
 • Kultiveerida eneseefektiivsuse tunnet
 • Laiendada suhtlemisoskusi
 • Edendada planeerimis- ja ajajuhtimisoskusiMida varem teie laps tutvub STEM-tegevustega, seda varem suureneb nende huvi.STEM on tulevik ja tulevik on teie laps.Rohkem teavet klõpsake siin

E2 Young engineers Bricks challenge 2.0

The Bricks Challenge program introduces elementary school children to the basic principles of science, technology, engineering, and mathematics (STEM). By integrating basic arithmetic learned in school with an intuitive active learning process, children grasp a better understanding of the fundamentals of physics and engineering concepts. All the programs are designed in a form of play.

Age category: 6 to 11 years

One session is 75 minutes.

Four sessions per week

Program duration: 36 weeks

Language: English

Special events for Fathers’ Day and Christmas

Healthy snacks and drinks are provided.

Classes conducted by trained instructors at young engineers HQ.

E2 Young engineers programs are successfully established over more than 60 countries including Germany, UK, USA and Australia.

Recognized by the European union and Harvard institute of education.

 

Sun 10.15– 11.30

By doing our program your child will,

 • The understanding of more than 36 engineering and physics concepts,
 • Independent learning experience,
 • Fine motor and gross motor skills,
 • Ability to analyze engineering processes,
 • Broaden knowledge of laws of physics and various natural phenomena,
 • Improve spatial recognition,
 • Cultivate a sense of self-efficacy,
 • Expand interpersonal communication skills,
 • Foster planning and time management skills,

The earlier you introduce your child to STEM activities, the earlier they would improve the interest.

The STEM is the Future and the Future is your child

More Info click here