Vastu võetakse lapsi vanuses 5-10 aastat 

Tunnid algajatele toimuvad kaks korda nädalas 1 tunni jooksul.
Treener on kahekordne Eesti meister.
Lastega juhendamise kogemus – rohkem kui 8 aastat.

K.         17.45 – 18.45
R.         17.45 – 18.45

Võistlustants on kunsti ja spordi kombinatsioon.

 • arendab lastes esteetilisi tundeid, võimet muusikat tajuda;
 • õpetab kontrollima oma keha, arendab head rühti, koordinatsiooni, rütmitunnet ja head plastikat;
 • tugevdab lihaseid, suurendab lapse füüsilist vastupidavust;
 • parandab hingamisteede ja kardiovaskulaarsüsteemi toimimist;
 • arendab oskust oma aega ratsionaalselt kasutada;
 • tõstab enesehinnangut, annab enesekindlust ja vabadust suhtlemisel;
 • arendab suhtlemisoskust partneriga ja meeskonnas;
 • pakub positiivseid emotsioone, annab hea enesetunde ja suurendab vastupidavust stressiga toimetulemisks;

Võistlustantsu alustamise optimaalne vanust on 5 (neli ja pool) kuni 7 aastat.

Just selles vanuses on lapsel suurem võimalus kõrgete tulemuste saavutamiseks.

Varases nooruses on lapsi kerge vormida.

Selles vanuses arenevad lastel kiiresti rütmitaju, kehahoiak, liigutuste ja keha omandamise oskused.

7–10-aastaselt võivad  juba tekkida kompleksid ja vaoshoitus, kuid me aitame sellega toime tulla.

 

 

проводится набор детей в секцию спортивных бальных танцев

Принимаются дети в возрасте от 5-ти до 10-ти лет.

Занятия для детей проводятся два раза в неделю продолжительностью 1 час.
Тренер – двукратная чемпионка Эстонии.
Опыт тренерской работы с детьми – более 8 лет

Группа начинающих:
Ср.      17.45 – 18.45
Пт.      17.45 – 18.45

Занятия начинаются с 15 августа 2022

————————————————–

Бальные танцы – это сочетание искусства и спорта.

 • развивают у детей эстетические чувства, умение воспринимать музыку;
 • учат владеть своим телом, тренируют моторику и координацию движений;
 • укрепляют мышцы, увеличивают физическую выносливость ребенка;
 • улучшают осанку, развивает гибкость и пластику;
 • улучшают работу дыхательной и сердечнососудистой систем;
 • внутренне организуют, учат рационально использовать время;
 • повышают самооценку, дают уверенность и свободу в общении;
 • учат взаимоотношениям с партнёром и коммуникабельности в коллективе;
 • поднимают настроение, развивают стрессоустойчивость.

Возраст от 5 (четырёх с половиной) до 7 лет считается оптимальным для начала занятий.
Именно в этом возрасте у ребенка больше возможностей добиться высоких результатов.

В раннем возрасте дети легко поддаются растяжке.

В этом возрасте у детей формируется чувство ритма, осанка, быстро развивается координация движений и навыки владения своим телом.

В возрасте 7 – 10 лет могут проявляться комплексы и зажатость, но с этим мы поможем справиться.